Repertórium

A Magyar irodalmi repertórium online változata

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Kapcsolat

Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 629.
Tel./fax: (1) 321-4757
E-mail: szif@racio.hu

Impresszum 

Szerkesztők:

Vincze Ferenc (főszerkesztő)
Pápay György
Vass Norbert
Vincze Ferenc
Zsávolya Zoltán

Főmunkatársak:

Buda Attila, Csillag István, Micskei-Kőrös Kata, Zsolnai György

Szerkesztőségi titkár:

Demus Zsófia

A szerkesztőség címe:

Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 629.
Tel./fax: (1)321-4757
E-mail: szif@racio.hu
www.szepirodalmifigyelo.hu

Fedélterv: P. Szathmáry István
Nyomdai előkészítés: Layout Factory Grafikai Stúdió

Megjelenik minden második hónap 15-én
Előfizetési díj: 3000 Ft

Lapunk előfizethető a szerkesztőségben, terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető továbbá közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumál (Budapest, VIII. ker. Orczy tér 1., tel.:06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900).
További információ: 06-80/444-444; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai munkák: mondAt Kft. • Budapest (www.mondat.hu)

Kiadja a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány
Felelős kiadó: a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány elnöke
ISSN 1585-3829